Закрыть
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mathesis
{"perri1":{"author":"\u041f\u0435\u0440\u0440\u0438 \u0414\u0436.","oldauthor":"\u0414\u0436. \u041f\u0435\u0440\u0440\u0438","title":"\u0412\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439\u0441\u044f \u0432\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a. 1","oldtitle":"\u0412\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0449i\u0439\u0441\u044f \u0432\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a\u044a.","year":"1906","desc":"[a]<strong>\u041f\u0415\u0420\u0420\u0418\u00a0\u0414\u0436.<\/strong>, \u043f\u0440\u043e\u0444. <strong>\u0412\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0449i\u0439\u0441\u044f \u0432\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a\u044a.<\/strong>[\/a]\n\t\t\u041f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u043b\u0435\u043a\u0446i\u044f, \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0449\u0430\u044f \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043b\u043e\u0436\u0435\u043di\u0435 \u0442\u0435\u043e\u0440i\u0438 \u0432\u043e\u043b\u0447\u043a\u0430. \u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044a \u0441\u044a \u0430\u043d\u0433\u043bi\u0439\u0441\u043a\u0430\u0433\u043e.\n\t\t<strong>1906.<\/strong>\n\t\t<br \/>\u041a\u043d\u0438\u0436\u043a\u0430, \u0432\u043e\u043e\u0447i\u044e \u043f\u043e\u043a\u0430\u0437\u044b\u0432\u0430\u044e\u0449\u0430\u044f, \u043a\u0430\u043a\u044a \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0438\u0441\u0442\u0438\u043d\u043d\u0430\u0433\u043e \u0437\u043d\u0430\u043di\u044f, \u043d\u0435 \u0446\u0435\u0445\u043e\u0432\u043e\u0439 \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e\u00a0\u043d\u0430\u0443\u043a\u0438,\n\t\t\u0443\u043c\u0463\u044e\u0442\u044a \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u0440\u044f\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043d\u0430\u0443\u0447\u043d\u044b\u043c\u044a \u043c\u0430\u0442\u0435\u0440i\u0430\u043b\u043e\u043c\u044a \u043f\u0440\u0438 \u0435\u0433\u043e \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u0438\u0437\u0430\u0446i\u0438 (<em>\u0420\u0443\u0441\u0441\u043a\u0430\u044f \u0428\u043a\u043e\u043b\u0430, \u0421.\u00a0\u0428\u043e\u0445\u043e\u0440\u044a-\u0422\u0440\u043e\u0446\u043ai\u0439<\/em>).","idedit":"","href":"perri1","pagerot":"","super":"perri","picfiles":["mathesis_perri_001.jpg","mathesis_perri_002.jpg","mathesis_perri_003.jpg","mathesis_perri_004.jpg","mathesis_perri_005.jpg","mathesis_perri_006.jpg","mathesis_perri_007.jpg","mathesis_perri_008.jpg","mathesis_perri_009.jpg","mathesis_perri_010.jpg","mathesis_perri_011.jpg","mathesis_perri_012.jpg","mathesis_perri_013.jpg","mathesis_perri_014.jpg","mathesis_perri_015.jpg","mathesis_perri_016.jpg","mathesis_perri_017.jpg","mathesis_perri_018.jpg","mathesis_perri_019.jpg","mathesis_perri_020.jpg","mathesis_perri_021.jpg","mathesis_perri_022.jpg","mathesis_perri_023.jpg","mathesis_perri_024.jpg","mathesis_perri_025.jpg","mathesis_perri_026.jpg","mathesis_perri_027.jpg","mathesis_perri_028.jpg","mathesis_perri_029.jpg","mathesis_perri_030.jpg","mathesis_perri_031.jpg","mathesis_perri_032.jpg","mathesis_perri_033.jpg","mathesis_perri_034.jpg","mathesis_perri_035.jpg","mathesis_perri_036.jpg","mathesis_perri_037.jpg","mathesis_perri_038.jpg","mathesis_perri_039.jpg","mathesis_perri_040.jpg","mathesis_perri_041.jpg","mathesis_perri_042.jpg","mathesis_perri_043.jpg","mathesis_perri_044.jpg","mathesis_perri_045.jpg","mathesis_perri_046.jpg","mathesis_perri_047.jpg","mathesis_perri_048.jpg","mathesis_perri_049.jpg","mathesis_perri_050.jpg","mathesis_perri_051.jpg","mathesis_perri_052.jpg","mathesis_perri_053.jpg","mathesis_perri_054.jpg","mathesis_perri_055.jpg","mathesis_perri_056.jpg","mathesis_perri_057.jpg","mathesis_perri_058.jpg","mathesis_perri_059.jpg","mathesis_perri_060.jpg","mathesis_perri_061.jpg","mathesis_perri_062.jpg","mathesis_perri_063.jpg","mathesis_perri_064.jpg","mathesis_perri_065.jpg","mathesis_perri_066.jpg","mathesis_perri_067.jpg","mathesis_perri_068.jpg","mathesis_perri_069.jpg","mathesis_perri_070.jpg","mathesis_perri_071.jpg","mathesis_perri_072.jpg","mathesis_perri_073.jpg","mathesis_perri_074.jpg","mathesis_perri_075.jpg","mathesis_perri_076.jpg","mathesis_perri_077.jpg","mathesis_perri_078.jpg","mathesis_perri_079.jpg","mathesis_perri_080.jpg","mathesis_perri_081.jpg","mathesis_perri_082.jpg","mathesis_perri_083.jpg","mathesis_perri_084.jpg","mathesis_perri_085.jpg","mathesis_perri_086.jpg","mathesis_perri_087.jpg","mathesis_perri_088.jpg","mathesis_perri_089.jpg","mathesis_perri_090.jpg","mathesis_perri_091.jpg","mathesis_perri_092.jpg","mathesis_perri_093.jpg","mathesis_perri_094.jpg","mathesis_perri_095.jpg","mathesis_perri_096.jpg","mathesis_perri_097.jpg","mathesis_perri_098.jpg","mathesis_perri_099.jpg","mathesis_perri_100.jpg","mathesis_perri_101.jpg","mathesis_perri_102.jpg","mathesis_perri_103.jpg","mathesis_perri_104.jpg","mathesis_perri_105.jpg","mathesis_perri_106.jpg","mathesis_perri_107.jpg","mathesis_perri_108.jpg","mathesis_perri_109.jpg","mathesis_perri_110.jpg","mathesis_perri_111.jpg","mathesis_perri_112.jpg"],"basefolder":"\/books\/perri1\/","imgdim":{"w":1600,"h":2447,"t":2,"a":"width=\"1600\" height=\"2447\""},"active":112,"pdffilename":"\/books\/perri1\/mathesis_perri1.pdf","pdffilesize":"120.1 \u041c\u0411","djvufilename":"\/books\/perri1\/mathesis_perri1.djvu","djvufilesize":"6.5 \u041c\u0411"},"perri2":{"author":"\u041f\u0435\u0440\u0440\u0438 \u0414\u0436.","oldauthor":"\u0414\u0436. \u041f\u0435\u0440\u0440\u0438","title":"\u0412\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439\u0441\u044f \u0432\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a. 2","oldtitle":"\u0412\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0449i\u0439\u0441\u044f \u0432\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a\u044a. 2-\u0435\u00a0\u0438\u0437\u0434.","year":"1908","desc":"[a]<strong>\u041f\u0415\u0420\u0420\u0418\u00a0\u0414\u0436.<\/strong>, \u043f\u0440\u043e\u0444. <strong>\u0412\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0449i\u0439\u0441\u044f \u0432\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a\u044a.<\/strong>[\/a]\n\t\t\t\u041f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u043b\u0435\u043a\u0446i\u044f, \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0449\u0430\u044f \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043b\u043e\u0436\u0435\u043di\u0435 \u0442\u0435\u043e\u0440i\u0438 \u0432\u043e\u043b\u0447\u043a\u0430.\n\t\t\t\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044a \u0441\u044a \u0430\u043d\u0433\u043bi\u0439\u0441\u043a\u0430\u0433\u043e.\n\t\t\t<em>2\u2011\u0435\u00a0\u0438\u0437\u0434\u0430\u043di\u0435.<\/em>\n\t\t\t<strong>1908.<\/strong>\n\t\t\t VII+96\u00a0\u0441\u0442\u0440. 8\u00b0. \u0421\u044a\u00a063\u00a0\u0440\u0438\u0441.\n\t\t\t\u0426.\u00a060\u00a0\u043a.","idedit":"","href":"perri2","pagerot":"62|r$63|r$64|r$68|r$75|r$102|r","super":"perri","picfiles":["mathesis_perri2_001.jpg","mathesis_perri2_002.jpg","mathesis_perri2_003.jpg","mathesis_perri2_004.jpg","mathesis_perri2_005.jpg","mathesis_perri2_006.jpg","mathesis_perri2_007.jpg","mathesis_perri2_008.jpg","mathesis_perri2_009.jpg","mathesis_perri2_010.jpg","mathesis_perri2_011.jpg","mathesis_perri2_012.jpg","mathesis_perri2_013.jpg","mathesis_perri2_014.jpg","mathesis_perri2_015.jpg","mathesis_perri2_016.jpg","mathesis_perri2_017.jpg","mathesis_perri2_018.jpg","mathesis_perri2_019.jpg","mathesis_perri2_020.jpg","mathesis_perri2_021.jpg","mathesis_perri2_022.jpg","mathesis_perri2_023.jpg","mathesis_perri2_024.jpg","mathesis_perri2_025.jpg","mathesis_perri2_026.jpg","mathesis_perri2_027.jpg","mathesis_perri2_028.jpg","mathesis_perri2_029.jpg","mathesis_perri2_030.jpg","mathesis_perri2_031.jpg","mathesis_perri2_032.jpg","mathesis_perri2_033.jpg","mathesis_perri2_034.jpg","mathesis_perri2_035.jpg","mathesis_perri2_036.jpg","mathesis_perri2_037.jpg","mathesis_perri2_038.jpg","mathesis_perri2_039.jpg","mathesis_perri2_040.jpg","mathesis_perri2_041.jpg","mathesis_perri2_042.jpg","mathesis_perri2_043.jpg","mathesis_perri2_044.jpg","mathesis_perri2_045.jpg","mathesis_perri2_046.jpg","mathesis_perri2_047.jpg","mathesis_perri2_048.jpg","mathesis_perri2_049.jpg","mathesis_perri2_050.jpg","mathesis_perri2_051.jpg","mathesis_perri2_052.jpg","mathesis_perri2_053.jpg","mathesis_perri2_054.jpg","mathesis_perri2_055.jpg","mathesis_perri2_056.jpg","mathesis_perri2_057.jpg","mathesis_perri2_058.jpg","mathesis_perri2_059.jpg","mathesis_perri2_060.jpg","mathesis_perri2_061.jpg","mathesis_perri2_062.jpg","mathesis_perri2_063.jpg","mathesis_perri2_064.jpg","mathesis_perri2_065.jpg","mathesis_perri2_066.jpg","mathesis_perri2_067.jpg","mathesis_perri2_068.jpg","mathesis_perri2_069.jpg","mathesis_perri2_070.jpg","mathesis_perri2_071.jpg","mathesis_perri2_072.jpg","mathesis_perri2_073.jpg","mathesis_perri2_074.jpg","mathesis_perri2_075.jpg","mathesis_perri2_076.jpg","mathesis_perri2_077.jpg","mathesis_perri2_078.jpg","mathesis_perri2_079.jpg","mathesis_perri2_080.jpg","mathesis_perri2_081.jpg","mathesis_perri2_082.jpg","mathesis_perri2_083.jpg","mathesis_perri2_084.jpg","mathesis_perri2_085.jpg","mathesis_perri2_086.jpg","mathesis_perri2_087.jpg","mathesis_perri2_088.jpg","mathesis_perri2_089.jpg","mathesis_perri2_090.jpg","mathesis_perri2_091.jpg","mathesis_perri2_092.jpg","mathesis_perri2_093.jpg","mathesis_perri2_094.jpg","mathesis_perri2_095.jpg","mathesis_perri2_096.jpg","mathesis_perri2_097.jpg","mathesis_perri2_098.jpg","mathesis_perri2_099.jpg","mathesis_perri2_100.jpg","mathesis_perri2_101.jpg","mathesis_perri2_102.jpg","mathesis_perri2_103.jpg","mathesis_perri2_104.jpg","mathesis_perri2_105.jpg","mathesis_perri2_106.jpg","mathesis_perri2_107.jpg","mathesis_perri2_108.jpg"],"basefolder":"\/books\/perri2\/","imgdim":{"w":1600,"h":2484,"t":2,"a":"width=\"1600\" height=\"2484\""},"active":108,"pdffilename":"\/books\/perri2\/mathesis_perri2.pdf","pdffilesize":"127.2 \u041c\u0411","djvufilename":"\/books\/perri2\/mathesis_perri2.djvu","djvufilesize":"4.9 \u041c\u0411"},"perri3":{"author":"\u041f\u0435\u0440\u0440\u0438 \u0414\u0436.","oldauthor":"\u0414\u0436. \u041f\u0435\u0440\u0440\u0438","title":"\u0412\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0449\u0438\u0439\u0441\u044f \u0432\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a. 3","oldtitle":"\u0412\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0449i\u0439\u0441\u044f \u0432\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a\u044a. 3-\u0435\u00a0\u0438\u0437\u0434.","year":"1912","desc":"[a]<strong>\u041f\u0415\u0420\u0420\u0418\u00a0\u0414\u0436.<\/strong>, \u043f\u0440\u043e\u0444. <strong>\u0412\u0440\u0430\u0449\u0430\u044e\u0449i\u0439\u0441\u044f \u0432\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a\u044a.<\/strong>[\/a]\n\t\t\t\u041f\u0443\u0431\u043b\u0438\u0447\u043d\u0430\u044f \u043b\u0435\u043a\u0446i\u044f, \u0441\u043e\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u0449\u0430\u044f \u043f\u043e\u043f\u0443\u043b\u044f\u0440\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437\u043b\u043e\u0436\u0435\u043di\u0435 \u0442\u0435\u043e\u0440i\u0438 \u0432\u043e\u043b\u0447\u043a\u0430.\n\t\t\t\u0421\u044a\u00a0\u0434\u043e\u0431\u0430\u0432\u043b\u0435\u043di\u0435\u043c\u044a \u0441\u0442\u0430\u0442\u044c\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0435\u0441\u0441\u043e\u0440\u0430 \u0411.\u00a0\u0414\u043e\u043d\u0430\u0442\u0430 \u201e\u0412\u043e\u043b\u0447\u043e\u043a\u044a \u0438\u00a0\u0435\u0433\u043e \u0431\u0443\u0434\u0443\u0449\u0435\u0435 \u0432\u044a\u00a0\u0442\u0435\u0445\u043d\u0438\u043a\u0463\u201c.\n\t\t\t\u041f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u044a \u0441\u044a \u0430\u043d\u0433\u043bi\u0439\u0441\u043a\u0430\u0433\u043e \u0438 \u0444\u0440\u0430\u043d\u0446\u0443\u0437\u0441\u043a\u0430\u0433\u043e.\n\t\t\t<em>3\u2011\u0435\u00a0\u0438\u0437\u0434\u0430\u043di\u0435.<\/em>\n\t\t\t<strong>1912.<\/strong>\n\t\t\tVIII+116\u00a0\u0441\u0442\u0440. 8\u00b0. \u0421\u044a\u00a073\u00a0\u0440\u0438\u0441.\n\t\t\t\u0426.\u00a060\u00a0\u043a.","idedit":"","href":"perri3","pagerot":"|r$59|r$60|r$61|r$65|r$71|r","super":"perri","picfiles":["mathesis_perri3_001.jpg","mathesis_perri3_002.jpg","mathesis_perri3_003.jpg","mathesis_perri3_004.jpg","mathesis_perri3_005.jpg","mathesis_perri3_006.jpg","mathesis_perri3_007.jpg","mathesis_perri3_008.jpg","mathesis_perri3_009.jpg","mathesis_perri3_010.jpg","mathesis_perri3_011.jpg","mathesis_perri3_012.jpg","mathesis_perri3_013.jpg","mathesis_perri3_014.jpg","mathesis_perri3_015.jpg","mathesis_perri3_016.jpg","mathesis_perri3_017.jpg","mathesis_perri3_018.jpg","mathesis_perri3_019.jpg","mathesis_perri3_020.jpg","mathesis_perri3_021.jpg","mathesis_perri3_022.jpg","mathesis_perri3_023.jpg","mathesis_perri3_024.jpg","mathesis_perri3_025.jpg","mathesis_perri3_026.jpg","mathesis_perri3_027.jpg","mathesis_perri3_028.jpg","mathesis_perri3_029.jpg","mathesis_perri3_030.jpg","mathesis_perri3_031.jpg","mathesis_perri3_032.jpg","mathesis_perri3_033.jpg","mathesis_perri3_034.jpg","mathesis_perri3_035.jpg","mathesis_perri3_036.jpg","mathesis_perri3_037.jpg","mathesis_perri3_038.jpg","mathesis_perri3_039.jpg","mathesis_perri3_040.jpg","mathesis_perri3_041.jpg","mathesis_perri3_042.jpg","mathesis_perri3_043.jpg","mathesis_perri3_044.jpg","mathesis_perri3_045.jpg","mathesis_perri3_046.jpg","mathesis_perri3_047.jpg","mathesis_perri3_048.jpg","mathesis_perri3_049.jpg","mathesis_perri3_050.jpg","mathesis_perri3_051.jpg","mathesis_perri3_052.jpg","mathesis_perri3_053.jpg","mathesis_perri3_054.jpg","mathesis_perri3_055.jpg","mathesis_perri3_056.jpg","mathesis_perri3_057.jpg","mathesis_perri3_058.jpg","mathesis_perri3_059.jpg","mathesis_perri3_060.jpg","mathesis_perri3_061.jpg","mathesis_perri3_062.jpg","mathesis_perri3_063.jpg","mathesis_perri3_064.jpg","mathesis_perri3_065.jpg","mathesis_perri3_066.jpg","mathesis_perri3_067.jpg","mathesis_perri3_068.jpg","mathesis_perri3_069.jpg","mathesis_perri3_070.jpg","mathesis_perri3_071.jpg","mathesis_perri3_072.jpg","mathesis_perri3_073.jpg","mathesis_perri3_074.jpg","mathesis_perri3_075.jpg","mathesis_perri3_076.jpg","mathesis_perri3_077.jpg","mathesis_perri3_078.jpg","mathesis_perri3_079.jpg","mathesis_perri3_080.jpg","mathesis_perri3_081.jpg","mathesis_perri3_082.jpg","mathesis_perri3_083.jpg","mathesis_perri3_084.jpg","mathesis_perri3_085.jpg","mathesis_perri3_086.jpg","mathesis_perri3_087.jpg","mathesis_perri3_088.jpg","mathesis_perri3_089.jpg","mathesis_perri3_090.jpg","mathesis_perri3_091.jpg","mathesis_perri3_092.jpg","mathesis_perri3_093.jpg","mathesis_perri3_094.jpg","mathesis_perri3_095.jpg","mathesis_perri3_096.jpg","mathesis_perri3_097.jpg","mathesis_perri3_098.jpg","mathesis_perri3_099.jpg","mathesis_perri3_100.jpg","mathesis_perri3_101.jpg","mathesis_perri3_102.jpg","mathesis_perri3_103.jpg","mathesis_perri3_104.jpg","mathesis_perri3_105.jpg","mathesis_perri3_106.jpg","mathesis_perri3_107.jpg","mathesis_perri3_108.jpg","mathesis_perri3_109.jpg","mathesis_perri3_110.jpg","mathesis_perri3_111.jpg","mathesis_perri3_112.jpg","mathesis_perri3_113.jpg","mathesis_perri3_114.jpg","mathesis_perri3_115.jpg","mathesis_perri3_116.jpg","mathesis_perri3_117.jpg","mathesis_perri3_118.jpg","mathesis_perri3_119.jpg","mathesis_perri3_120.jpg","mathesis_perri3_121.jpg","mathesis_perri3_122.jpg","mathesis_perri3_123.jpg","mathesis_perri3_124.jpg","mathesis_perri3_125.jpg","mathesis_perri3_126.jpg","mathesis_perri3_127.jpg","mathesis_perri3_128.jpg","mathesis_perri3_129.jpg","mathesis_perri3_130.jpg","mathesis_perri3_131.jpg","mathesis_perri3_132.jpg","mathesis_perri3_133.jpg","mathesis_perri3_134.jpg","mathesis_perri3_135.jpg","mathesis_perri3_136.jpg","mathesis_perri3_137.jpg","mathesis_perri3_138.jpg","mathesis_perri3_139.jpg","mathesis_perri3_140.jpg"],"basefolder":"\/books\/perri3\/","imgdim":{"w":1600,"h":2400,"t":2,"a":"width=\"1600\" height=\"2400\""},"active":140,"pdffilename":"\/books\/perri3\/perri3.pdf","pdffilesize":"163.0 \u041c\u0411","djvufilename":"\/books\/perri3\/perri3.djvu","djvufilesize":"7.3 \u041c\u0411"}}

Bruno DONATH
1870 — ?

Автор книг „Die Grundlagen der Farbenphotographie“, „Physikalisches Spielbuch für die Jugend“ (русский перевод — „Физика в играх. Для юношества“, 1906).

John PERRY
14.02.1850 — 04.08.1920

Выдающийся английский (ирландский) инженер и математик. В молодости работал ассистентом у лорда Кельвина в Университете Глазго. Член Королевского общества (с 04.06.1885). В 1906—1908 годах — президент Лондонского физического общества.

Джонъ ПЕРРИ.

Вращающiйся волчокъ.

 

Публичная лекцiя, содержащая популярное изложенiе теорiи волчка.
Переводъ съ англiйскаго.

Съ первой страницы своей книги профессоръ Дж. Перри овладѣваетъ вниманiемъ читателя и во всей книгѣ описываетъ и поясняетъ такъ много занимательныхъ опытовъ и явленiй изъ области астрономiи, физики и механики, что читатель складываетъ книгу только тогда, когда прочтетъ послѣднiя строки послѣдней страницы. „Если бы, — говоритъ авторъ, — подробному изслѣдованiю вращающагося волчка было удѣлено больше вниманiя, то успѣхи человѣчества въ области прикладной механики и во многихъ отрасляхъ промышленности были бы гораздо болѣе значительны. Общiя астрономическiя свѣдѣнiя были бы лучше. Геологи не дѣлали бы ошибокъ въ миллiоны лѣтъ, а наши знанiя о свѣтѣ, о лучистой теплотѣ и о другихъ электромагнитныхъ явленiяхъ развивались бы много скорѣе, чѣмъ сейчасъ“.

Такой прекрасной книгѣ нельзя не пожелать широкаго распространенiя…

Проф. С. Глазенапъ. Новое Время, 15 ноября 1906.


Вотъ книжка, воочiю показывающая, какъ люди истиннаго знанiя, не цеховой только науки, умѣютъ распоряжаться научнымъ матерiаломъ при его популяризацiи… О томъ, что все научное мiросозерцанiе проф. Дж. Перри насквозь проникнуто благороднѣйшимъ научнымъ идеализмомъ, говорить было бы безполезно, и въ этомъ отношенiи его мiросозерцанiе примыкаетъ къ мiросозерцанiю такихъ корифеевъ истиннаго знанiя, какими были Леонардо да-Винчи, Галилей, Ньютонъ.

Желаемъ и этому изданiю фирмы „Mathesis“ полнаго и вполнѣ заслуживаемаго имъ успѣха.

С. Шохоръ-Троцкiй. Русская Школа, iюль—августъ 1907.

1906 годъ. VII+96 стр. 8°. Съ 63 рисунками.

1908 годъ. 2-е изданiе. VII+96 стр. 8°. Съ 63 рисунками.

1912 годъ. 3-е изданiе. Съ дополненiемъ профессора Б. Доната „Волчокъ и его будущее въ техникѣ“. VIII+116 стр. 8°. Съ 73 рисунками.

© 2008—2024 Фонд „Математические этюды“. Коммерческое использование запрещено.
Поддержка: Фонд „Династия“, Математический институт им. В. А. Стеклова РАН.
Идея: Николай Андреев. Реализация: Роман Кокшаров.

© 2008—2024 Фонд „Математические этюды“.
Коммерческое использование запрещено.

Поддержка: Фонд „Династия“,
Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук.

Идея: Николай Андреев.
Реализация: Роман Кокшаров.